RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04. 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4.05.2016) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal

  Oś. Bermudy 24F, Wawrów

  66-403 Gorzów Wlkp.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora-do momentu ustania celu, identyfikacja oraz wskazania charakteru współpracy przetwarzane w celu bieżącej organizacji oraz badań rynku, planowania rozwoju działalności

 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Danych Osobowych

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy.